Srpsko jevrejsko pevačko društvo Hor Braća Baruh

« Back to main page

Bahov Magnifikat na Kolarcu

website

U nedelju, 25. juna u Novosadskoj Sinagogi, a zatim u Beogradu 26. juna, na velikoj sceni Kolarčevog Narodnog Univeriteta, pod upravom mladog maestra Stefana Zekića, hor Braća Baruh će zajedno sa gostima iz Nemačke, ansamblom Marienhajn, Jevrejskim kamernim orkestrom i solistima Narodnog pozorišta u Beogradu, izvesti kantatu Magnifikat, čuveno delo najvećeg baroknog kompozitora – Johana Sebastijana Baha. Njegovo delo sublimira sve težnje barokne epohe i do današnjih dana ostaje nepokolebljivi uzor i inspiracija svim narednim generacjama kompozitora. Magnifikat spada u najreprezentativnija dela njegovog opusa, a odlikuje ga raznovrsnost stilskih i kompozicionionih postupaka čiji se bogat dijapazon kreće od jednostavne monodije gotovo folklornog karaktera, pa sve do punog monumentalnog zvuka, visokog polifonog stila. Dobro došli!